Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για το νομό Καβάλας και για το νησί της Θάσου προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας ‘‘3’’.

 

Κατηγορία Κινδύνου ‘‘3’’ (Υψηλή).

 

Ο κίνδυνος είναι υψηλός.

 

Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

 

Η Καβάλα βρίσκεται στο «μπλε», δηλαδή στη μέση κατηγορία κινδύνου.

 

Δείτε τον χάρτη παρακάτω: