Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοίνωσε ο Δήμος Παγγαίου.

 

Οι θέσεις είναι οι εξής:

 

ΔΕ29 Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 2 θέσεις για 5 μήνες έκαστη

 

ΔΕ29 Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 1 θέση για 8 μήνες

 

ΔΕ29 Οδηγών (με άδεια οδήγησης  Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας) 3 θέσεις για 8 μήνες έκαστη

 

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 θέση για 8 μήνες

 

ΥΕ16 Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων (καθαριότητας) 3 θέσεις για 8 μήνες έκαστη

 

ΥΕ16 Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων (καθαριότητας) 3 θέσεις για 5 μήνες έκαστη

 

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στο επόμενο 10ήμερο και σίγουρα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη (Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, ΤΚ 64100 Ελευθερούπολη) προς το γραφείο προσωπικού υπόψη κας Λαμπρινού Ελένης και κ. Κοκονάκη Βασίλη.

 

Πληροφορίες:

2592350025 και 2592350026