Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου Καβάλας.

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου Καβάλας:

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας από τα συνεργεία της αναδόχου εταιρίας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των φωτιστικών με νέου τύπου LED, ξεκίνησε η διαδικασία αποξήλωσης της παλαιάς μόνωσης και η τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης στην οροφή του κτηρίου.

 

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που εκτελούνται αυτό το διάστημα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη την προηγούμενη περίοδο από τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη, είναι οι εξής:

 

- Εγκατάσταση Αερόψυκτων Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση-Ψύξη χώρων, παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης Υδάτινων Στοιχείων

-Εγκατάσταση Θερμοκαλύμματος στα υδάτινα στοιχεία

-Εγκατάσταση Ηλιακών Πεδίων

-Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος υπό καθεστώς αυτοπαραγωγού:

Ισχύς: 40ΚWp,

Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας: 65.000ΚWh,

Ποσοστιαία συμβολή στην κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου, μετά τις επεμβάσεις: 4,4% 

-Αναβάθμιση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου

-Εγκατάσταση ρυθμιστών συχνότητας (inverter) σε ανεμιστήρες Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.

 

Κόστος εργασιών: 1.509.656 €

 

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης: Δεύτερο τρίμηνο 2023

 

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(δελτίο Τύπου Δήμου Καβάλας)