Η Εταιρεία Διανομών Delivery Services έρχεται στην Καβάλα και αναζητά Διανομείς για άμεση συνεργασία.

 

Προσφέρεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και όλες οι νόμιμες αποδοχές βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

 

τηλ. Επικοινωνίας: 2463026026

 

e-mail: [email protected]