Τα 15 εκατοστά έφτασε το χιόνι στο χωριό της Λεκάνης.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Meteokav:

 

Τα 15εκατοστά έχει φτάσει πριν από λίγο η χιονόστρωση στο χωριό της Λεκάνης που όπως είχαμε τονίσει είναι το επίκεντρο των ημιορεινών χιονοπτώσεων στο νομό μας.

 

Στο οροπέδιο της Λεκάνης συνεχίζει και παρατηρείται χιονόπτωση από τα 700m ενώ σχεδόν σε κάθε άλλη ορεινή περιοχή του νομού οι χιονοπτώσεις εκδηλώνονται άνω των 900-1000μ όπως αναμενόταν.

 

 Για να ερμηνεύσουμε τις αιτίες των παραπάνω πρέπει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες  έχουμε κίνηση θερμότερων αεριών μαζών από νότια-νοτιανατολικά στην κατώτερη τροπόσφαιρα στην περιοχή μας που εκτοπίζουν τις προυπάρχουσες ψυχρότερες βορειότερα, έτσι η περιοχή του οροπεδίου ώντας το βορειότερο άκρο του νομού επηρεάζεται λιγότερο από την ροή αυτή.

 

Παράλληλα εξίσου σημαντική είναι η γεωμορφολογία της περιοχής που οδηγεί στον εγκλωβισμό των προυπάρχουσων ψυχρων αερίων μαζών

 

1) λόγω της κλειστότητας ενός ορόπεδίου υπάρχει μικρή οριζόντια ανάμειξη με θερμότερες αέριες μάζες από περιοχές γύρω από φαινόμενο που ενισχύεται από το ασθενές ανεμολογικό πεδίο που συνήθως επικρατεί

 

2) η τοπική κατακόρυφη ευστστάθεια που δημιουργεί η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα πάνω από ένα οροπέδιο, η θερμοκρασία μπορεί να αυξάνεται σε ένα μικρό στρώμα καθ’ ύψος λόγω εγκλωβισμου, παρατηρείται και μικρή κατακόρυφη ανάμειξη με τις ανώτερες και εν δυνάμει θερμότερες αέριες μάζες.

 

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας από Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Περάμου που μας στέλνουν τις υπέροχες αύτές φώτο και μείνετε συντονισμένοι στο www.meteokav.gr

Πηγή: Meteokav