Την απόφαση να περιφράξει με κάγκελα το λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» για να αποτραπεί η κυκλοφορία των οχημάτων όταν δεν υπάρχει κίνηση για την επιβίβαση και αποβίβαση στα πλοία έλαβε ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας.

 

Ο Οργανισμός έκανε δεκτό αίτημα του Λιμεναρχείου Καβάλας για τη βελτίωση, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των χερσαίων εγκαταστάσεων του επιβατικού λιμανιού.

 

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

 

«Η διοίκηση του ΟΛΚ εγκρίνει την πρόταση του Κ/Λ Καβάλας, περί βελτίωσης της λειτουργικότητας και ασφάλειας χερσαίων εγκαταστάσεων Επιβατικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», που θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περίφραξης που θα αποσκοπούν αφενός στην αποτροπή εισόδου, κυκλοφορίας και παραμονής στην λιμενική εγκατάσταση κάθε είδους οχήματος κατά τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, αφετέρου στον σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσιάζεται αυξημένη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

 

Για την υλοποίηση της πρότασης θα χρησιμοποιηθούν τμήματα περιφράξεων που είχαν αποξυλωθεί στο παρελθόν και οι εργασίες θα γίνουν από συνεργαζόμενα συνεργεία.

 

Τα σημεία παρεμβάσεων περιγράφονται επαρκώς στο έγγραφο του Λιμεναρχείου και περιλαμβάνουν τις πύλες 1,2,3, και πιο αναλυτικά:

 

α) τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με κινητά ανοίγματα (Πύλες 2,3), με επαρκή σήμανση επ’ αυτών και ενημερωτικές πινακίδες,

 

β) τοποθέτηση δύο (02) κιγκλιδωμάτων στην ανθρωποθυρίδα της εισόδου (πύλη 1), σε απόσταση έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος δικύκλων».