Πάνω από το πανέμορφο ακατοίκητο Φιδονήσι πέταξε η κάμερα τού Simon Kranz.

 

Ανήκει στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και είναι πολύ κοντά στην Ηρακλείτσα του Δήμου Ελευθερών, στο Νομό Καβάλας.

 

Επίσης είναι πολύ κοντά στη Νέα Πέραμο, την Νέα Ηρακλείτσα, το Παληό Καβάλας και την Καβάλα, οι οποίες αποτελούν σημαντικές τουριστικές περιοχές.