Στις 19/5/2022 καταθέσαμε ερώτηση (αρ. πρ. 5298) με την οποία, μεταξύ άλλων σημειώναμε το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης γραμματέων στο Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου.

 

Στις 4/7/2022, σε απάντηση του Υπουργείου σας, αναφέρετε: «Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. 12775/12-04-2022 έγγραφο μας προς το Α.Σ.Ε.Π. αιτηθήκαμε πράγματι την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 68541/2021/3-1-2022 αιτήματος έκδοσης προκήρυξης για την πλήρωση 30 οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Γραμματέων ώστε η πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσεως εξ αυτών να αφορά πλέον το Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Θάσου.

 

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί η δεύτερη οργανική θέση του κλάδου Γραμματέων του εν λόγω Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου», με την σημείωση ότι η μία από τις δύο θέσεις θα καλυφθεί με απόσπαση από δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας για ένα έτος.

 

Όμως, στις 22/6/2022, δηλαδή πριν από την απάντησή σας, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας, σημείωνε σε επιστολή του τα εξής: «το εν λόγω αίτημα για έκδοση προκήρυξης ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ, ενόψει της πρόθεσης του Υπουργείου να ιδρύσει Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων. Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου προς διαβούλευση.

 

Ενόψει δεν της πιθανότητας για διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, είναι άγνωστος και αβέβαιο το αν θα ψηφιστεί σχετικός νόμος, αν θα λειτουργήσει η εν λόγω Σχολή και πότε θα γίνουν προσλήψεις των αποφοίτων της Σχολής».

 

Παράλληλα, με απόφασή σας στις 19 Ιουλίου 2022 δίνετε παράταση των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (μέχρι τις 31.10.2022) με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, την οποία επικαλείστε στην απάντησή σας.

 

Λόγω της αναντιστοιχίας της απάντησής σας με την πραγματικότητα, ερωτάσθε:

 

Σε ποιες απαραίτητες ενέργειες θα προβείτε ώστε ΑΜΕΣΑ άμεσα και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να καλυφθούν οι δύο θέσεις γραμματέων του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Θάσου με μόνιμο προσωπικό;

 

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Σουλτάνα (Τάνια) Ελευθεριάδου

Θεόφιλος Ξανθόπουλος