γράφει ο 

Κώστας Παπακοσμάς 

 

Εδώ και εξήντα χρόνια κάθε Κυριακή πρωί και αργά το απόγευμα γίνεται η έπαρση και η υποστολή αντίστοιχα της σημαίας μας, του Εθνικού μας Συμβόλου στην κεντρική πλατεία Καβάλας, την πλατεία “Ελευθερίας”. Πότε ξεκίνησε και ποιος ο εμπνευστής της;

 

Η έρευνα γύρισε το χρόνο πίσω … 60 χρόνια τον Ιανουάριο του 1962. Στην Καβάλα διοικητής της 11ης Μεραρχίας Πεζικού είναι ο Υποστράτηγος Δημοσθένης Καραβέλλας, ένας από τους Έλληνες αξιωματικούς που μετά τον πόλεμο στα βουνά της Αλβανίας με τους Ιταλούς ακολουθεί τα τμήματα του Ελληνικού στρατού στην Αίγυπτο.

 

Μαχητής στη μάχη του Ελ Αλαμέιν, Λοχαγός του Πεζικού τότε. Με την επιστροφή του Ελληνικού στρατού μετέχει στην πολεμική περίοδο 1946 -49 και στη συνέχεια είναι επιτελής μεγάλων μονάδων του ΓΕΣ.

 

Διοικητής της 11ης Μεραρχίας Πεζικού στην Καβάλα, το 1961 -62 στέλνει στον τότε Δήμαρχο Καβάλας Δημήτριο Μούτσιο επιστολή όπου αναφέρει ότι η Μεραρχία προτίθεται να καθιερώσει κάθε Κυριακή αλλά και σε κάθε επέτειο, επίσημη έπαρση της σημαίας με την .. “παράταξη αναλόγου τμήματος στρατού μετά μουσικής προς απόδοσιν τιμώνως γίνεται και εις τας μεγάλας πόλεις, και τας Αθήνας είς τον Άγνωστον Στρατιώτην”. Προτείνει δε, το σημείο αυτό να είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης.

 

Ο Δήμαρχος Μούτσιος ανταποκρίνεται αμέσως στο αίτημα του Στρατηγού και τοποθετεί μεγάλο ιστό στα μέσα Φεβρουαρίου 1962, όπου ξεκινά αμέσως και κάθε Κυριακή και Εθνικές εορτές η έπαρση και η υποστολή της σημαίας.

 

Ο ιστός τοποθετήθηκε (φωτογραφία) στην μέση, όπως είναι σήμερα η πλατεία. Δέκα χρόνια μετά , με την ανάπλαση της πλατείας από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Ευαγγελίου ο ιστός μετακινήθηκε στο νότιο και νέο τμήμα με ειδική μαρμάρινη επένδυση γύρω του.

 

Με την διάλυση της 11ης Μεραρχίας το 2004 και την σύμπτυξη των μονάδων στρατιωτικής μουσικής μερικά χρόνια μετά , το τελετουργικό της υψώσεως της σημαίας γίνεται χωρίς την υπόκρουση μουσικής πάρα μόνο με την φωνή του στρατιωτικού τμήματος.

 

Σταδιακά έχει μειωθεί και ο αριθμός του αγήματος , όμως όλη η τελετουργία ξεκινά από την Στρατιωτική Λέσχη και εν πομπή κατευθύνεται στην πλατεία. Τα παλαιότερα χρόνια , τότε που η βόλτα με τους γονείς μας ήταν στην ..πλατεία η θέα και μόνο της όλης διαδικασίας μας προκαλούσε ρίγη συγκίνησης και φυσικά στεκόμασταν σε στάση προσοχής με την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.