«Η Διοίκηση Κυριακίδη, όμως, μολονότι έχει διανύσει 2,5 και πλέον χρόνια θητείας, δεν έχει κάνει καμιά ουσιαστική ενέργεια για την ολοκλήρωση όλων εκείνων των διαδικασιών, ούτως ώστε η Θάσος να αποκτήσει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο», αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της «Δημοτικής Θασιακής Κίνησης Πάμε Μαζί» Δημήτρης Θεοδωρίδης.

 

«Ακόμα περιμένουμε από τη Διοίκηση Κυριακίδη τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης το Γ.Π.Σ. της Θάσου», σημειώνει.

 

Αναλυτικά:

 

«Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη συνέχιση της ορθής ανάπτυξης της Θάσου και παράλληλα της ουσιαστικής αναβάθμισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας. 

 

Ειδικότερα, το Γ.Π.Σ. της Θάσου:

 

1. Θα καθορίσει τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης στο νησί μας βάζοντας τέλος στα φαινόμενα χωροταξικής αυθαιρεσίας που οδηγούν στην υποβάθμιση του δομημένου χώρου.

 

2. Θα οριοθετήσει τις περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και αυτές της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων προσελκύοντας επενδύσεις με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θάσου.

 

3. Θα αποτελέσει εργαλείο  για την προσαρμογή της Θάσου στην κλιματική κρίση καθορίζοντας τις οριοθετήσεις των ρεμάτων, αλλά και άλλα μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

 

4. Θα οδηγήσει στην οριοθέτηση των οικισμών της Θάσου με την υλοποίηση πολλών εκκρεμών πράξεων εφαρμογής σχεδίων ή επεκτάσεων σχεδίων, όπως του Ποτού, των Κοινύρων, του Πρίνου, της Σκάλας Καλλιράχης, αλλά και νέων αναπτύξεων όπως της Σκάλας Πρίνου-Δασυλλίου Πρίνου, που αποτελούν ζήτημα ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών του νησιού μας.

 

Η παράταξή μας, παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις διεργασίες για τη διαμόρφωση του Γ.Π.Σ. της Θάσου τα τελευταία χρόνια, θέλει να γίνει γνωστό στους κατοίκους του νησιού μας ότι η διαμορφωμένη μελέτη του Γ.Π.Σ. υποβλήθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. για έλεγχο και έγκριση, το καλοκαίρι του 2018.

 

Η Διοίκηση Κυριακίδη, όμως, μολονότι έχει διανύσει 2,5 και πλέον χρόνια θητείας, και το Χωροταξικό της Περιφέρειας Α.Μ-Θ., που επηρεάζει άμεσα και το ΓΠΣ Θάσου, έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, δεν έχει κάνει καμιά ουσιαστική ενέργεια για την ολοκλήρωση όλων εκείνων των διαδικασιών, ούτως ώστε η Θάσος να αποκτήσει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

Ακόμα περιμένουμε από τη Διοίκηση Κυριακίδη τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης το Γ.Π.Σ. της Θάσου, την οποία υποσχέθηκε μάλιστα ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν ένα χρόνο περίπου απαντώντας σε ερώτηση που καταθέσαμε προ ημερησίας διάταξης!

 

Τελικά, ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή της Θάσου:

 

1. Προτίθεται να επανεξετάσει άμεσα τη μελέτη του προτεινόμενου ΓΠΣ Θάσου για τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις με τη συνδρομή του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και άλλων ειδικών φορέων;

 

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση όλων εκείνων των ενεργειών ούτως ώστε να εγκριθεί από την Περιφέρεια της Α.Μ.-Θ. και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Θάσου, με απώτερο στόχο το νησί μας να οδηγηθεί τα επόμενα χρόνια σε μια βιώσιμη ανάπτυξη;»

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θεοδωρίδης Δημήτριος

Παπαγεωργίου Ιωάννης

 

(δελτίο Τύπου)