Οριστικό τέλος βάζει η ανάρτηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΚ στη διαύγεια, στην επένδυση Γεωργούλια στο Κεντρικό Λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος». 

 

Η απόφαση λήφθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022 καθαρογράφθηκε στις 21 Απριλίου και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 27 Απριλίου. 

 

Η εταιρεία Γεωργούλια συμμετείχε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που είχε γίνει το 2011 και ορίστηκε ανάδοχος της επένδυσης για την «ανακατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των παλαιών αποθηκών στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας ως χώρου εμπορικών δραστηριοτήτων, διασκέδασης, αναψυχής, πολιτισμού και εξυπηρέτησης Λιμενικών λειτουργιών» στα μέσα του 2012. 

 

Σύμφωνα με απόφαση ο ΟΛΚ κατήγγειλε τη σύμβαση διότι αφενός παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα για την υλοποίηση της επένδυσης και αφετέρου έχει προκύψει χρέος προς τον Οργανισμό πάνω από 100.000 ευρώ. 

 

 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 

 

 

ΤΟ ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταγγέλλει την σύμβαση, για σπουδαίο λόγο, ο οποίος έγκειται, αφενός, στη μη εκτέλεση του Έργου εντός του ρητώς προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου και, αφετέρου, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Αναδόχου προς την Ο.Λ.Κ Α.Ε.

 

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι ο κ. Γεωργούλιας με επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης σημείωνε ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφειλόταν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και κολλήματα από την πλευρά του ΟΛΚ ενώ περιέγραφε πως υπήρχε και εχθρική αντιμετώπιση απέναντί του.