Να πάρει θέση η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενδεχόμενη επιβάρυνση των καταναλωτών με υπέρμετρα κόστη για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Καβάλας, ζητούν τριάντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου.

 

Αναφέρονται στη δήλωση «Δεν είμαστε αποικία» του προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Α. Δαγούμας, σχολιάζοντας την πρόταση του ΔΕΣΦΑ να κατασκευάσει δεύτερο αγωγό, κόστους σχεδόν 1 δισ. ευρώ και μεταφορικής ικανότητας περίπου 12 bcm ετησίως - σχεδόν όσο ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός που έρχεται από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα-, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Καβάλας, αλλά και για τον χαρακτηρισμό ως φαραωνικό του έργου, το οποίο θα επιβαρύνει με δυσθεώρητο κόστος τους καταναλωτές.

 

Οι βουλευτές θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη θέση του ΥΠΕΝ για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα κατασκευής δεύτερου αγωγού αλλά και για «επιθυμία» του ΔΕΣΦΑ να επιμεριστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στους ήδη επιβαρυμένους με τεράστιο ενεργειακό κόστος καταναλωτές.

 

Σημειώνουν πως οι καταναλωτές επιβαρύνονται ήδη από τις υπέρογκες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας αλλά και πως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός από επιβάρυνση προς τον καταναλωτή, αποτελούν και «κρατικούς πόρους» σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και άρα .

 

Επειδή το ΥΠΕΝ οφείλει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με υπέρμετρα κόστη που δεν τους αναλογούν, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν ποιο θα είναι το τελικό πρόσθετο κόστος κατασκευής του νέου αγωγού, τι ποσοστό θα καλυφθεί από τους καταναλωτές μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και ποια είναι η γνώμη της ΡΑΕ για τον Κανονισμό τιμολόγησης της ΥΑΦΑ που έχει καταθέσει ο ΔΕΣΦΑ, δεδομένου ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός από επιβάρυνση προς τον καταναλωτή, αποτελούν και «κρατικούς πόρους» σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

Ζητούν δε να κατατεθούν η Ανάλυση Κόστους Οφέλους, η μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού, η ανάλυση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης, ειδικά εάν τίθεται θέμα κρατικών ενισχύσεων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

 

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: «Ποια είναι η θέση του ΥΠΕΝ για την ενδεχόμενη επιβάρυνση των καταναλωτών με υπέρμετρα κόστη για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Καβάλας;»

 

«Δεν είμαστε αποικία» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Α. Δαγούμας, στη συνέντευξη τύπου της 24ης Ιανουαρίου του 2022, σχολιάζοντας την πρόταση του ΔΕΣΦΑ να κατασκευάσει δεύτερο αγωγό, κόστους σχεδόν 1 δισ. ευρώ και μεταφορικής ικανότητας περίπου 12 bcm ετησίως - σχεδόν όσο ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός που έρχεται από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα-, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Καβάλας. Έκανε λόγο επιπλέον για ένα φαραωνικό έργο το οποίο θα επιβαρύνει με δυσθεώρητο κόστος τους καταναλωτές.

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αρχική εκτίμηση της ΡΑΕ είναι ότι η επένδυση θα πρέπει να καλυφθεί κατά 50% από ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δηλαδή από τους καταναλωτές), 35% από επιδότηση και 15% από τον επενδυτή, ενώ ο ΔΕΣΦΑ, επιθυμεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του αγωγού να καλυφθεί από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή από τους καταναλωτές.

 

Δεδομένου ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός από επιβάρυνση προς τον καταναλωτή, αποτελούν και «κρατικούς πόρους» σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, προκύπτει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με το πώς δικαιολογούνται με βάση τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

 

Εύλογα προκύπτουν επιπλέον σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη θέση του ΥΠΕΝ για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα κατασκευής δεύτερου αγωγού, με την «επιθυμία» του ΔΕΣΦΑ να επιμεριστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στους ήδη επιβαρυμένους με τεράστιο ενεργειακό κόστος καταναλωτές, καθώς και σχετικά με την κοινή ωφέλεια του εν λόγω έργου.

 

Σημειώνεται επίσης το ότι ο ΔΕΣΦΑ που προτείνει την κατασκευή του δεύτερου αγωγού, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επιβαρύνει τους καταναλωτές, συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας ΔΕΣΦΑ- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την αποθήκη Καβάλας και άρα, τίθεται ζήτημα κατά πόσον ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να προτείνει πρόσθετα έργα καθώς και τον επιμερισμό μεγάλου μέρους του κόστους αυτών στους τελικούς καταναλωτές.

 

Επειδή οι καταναλωτές επιβαρύνονται ήδη από τις υπέρογκες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

 

Επειδή είναι ασαφής η σκοπιμότητα και η κοινή ωφέλεια κατασκευής δεύτερου αγωγού.

 

Επειδή οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός από επιβάρυνση προς τον καταναλωτή, αποτελούν και «κρατικούς πόρους» σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

Επειδή ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας ΔΕΣΦΑ- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την ΥΑΦΑ Καβάλας.

 

Επειδή το ΥΠΕΝ οφείλει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με υπέρμετρα κόστη που δεν τους αναλογούν.

 

Επειδή εκκρεμεί η έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης για την ΥΑΦΑ Καβάλας.

 

Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 

1.     Πώς τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα του συμπληρωματικού αγωγού φυσικού αερίου για την αξιοποίηση της αποθήκης Καβάλας;

 

2.     Ποιο θα είναι το τελικό πρόσθετο κόστος κατασκευής του νέου αγωγού για τους καταναλωτές;

 

3.     Πώς η «αναγκαιότητα» κατασκευής δεύτερου αγωγού συνδέεται με νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο;

 

4.     Σε τι ποσοστό θα «κοινωνικοποιηθεί» το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή θα καλυφθεί από τους καταναλωτές μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων; Ποια είναι η θέση του ΥΠΕΝ;

 

5.     Ποια είναι η γνώμη της ΡΑΕ για τον Κανονισμό τιμολόγησης της ΥΑΦΑ που έχει καταθέσει ο ΔΕΣΦΑ και την αναγκαιότητα κατασκευής δεύτερου αγωγού;

 

6.     Δεδομένου ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εκτός από επιβάρυνση προς τον καταναλωτή, αποτελούν και «κρατικούς πόρους» σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πώς δικαιολογούνται με βάσει τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ);

 

7.     Ποια είναι η θέση του ΥΠΕΝ για τη νέα επιβάρυνση που θα προκύψει από ένα «φαραωνικό έργο», όπως δηλώνει ο κος Δαγούμας, η κατασκευή του οποίου θα επιβαρύνει τους καταναλωτές που είναι εδώ και πάνω από μισό έτος αντιμέτωποι με ένα άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβειας στην ενέργεια που απειλεί την επιβίωση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των αγροτών και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας;

 

8.     Πώς θα διασφαλίσει το ΥΠΕΝ ότι οι καταναλωτές δε θα επιβαρυνθούν με ένα ακόμη κόστος εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

 

Ζητείται να κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα:

 

·       Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους που περιλαμβάνει την ίδια την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου και την κατασκευή του δεύτερου αγωγού που προτείνει ο ΔΕΣΦΑ

 

·       Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την Υπόγεια Αποθήκη Αερίου χωρίς τον δεύτερο αγωγό

 

·       Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού

 

·       Η τεκμηριωμένη ανάλυση που έχει στείλει ή θα στείλει το ΥΠΕΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης, ειδικά σχετικά με το εάν τίθεται θέμα κρατικών ενισχύσεων και σχετικά με το εάν οι καταναλωτές και το ελληνικό δημόσιο θα επωμιστεί αυτό το κόστος και όχι ο επενδυτής και σε ποιο ποσοστό.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος

 

Βαρεμένος Γιώργος

 

Βασιλικός Βασίλης

 

Γιαννούλης Χρήστος

 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Ζουράρις Κωνσταντίνος

 

Ηγουμενίδης Νίκος

 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

Μάλαμα Κυριακή

 

Μάρκου Κωνσταντίνος

 

Μουζάλας Γιάννης

 

Μπουρνούς Γιάννης

 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

 

Ραγκούσης Γιάννης

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

 

Συρμαλένιος Νίκος

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

Φωτίου Θεανώ

 

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

(δελτίο Τύπου)