Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων το Επιμελητήριο Καβάλας. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στην Δημιουργία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, στη διοργάνωση της έκθεσης «KAVALAEXPO 2015» και τέλος στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου Καβάλας.