Μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ενημέρωση- συζήτηση διενεργήθηκε την Τρίτη  07/12/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η κυρία Μπάκα Αφροδίτη, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του ΑΠΘ και οι κύριοι Τσιάντος Βασίλειος, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, Καρασαββόγλου Αναστάσιος, καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ Γκαιτατζής Γεώργιος, καθηγητής τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ ενημέρωσαν τις μαθήτριες και τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του 2ου ΓΕΛ Καβάλας για τα αντικείμενα σπουδών και τον τρόπο λειτουργίας  των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στα οποία διδάσκουν και απάντησαν στις ερωτήσεις των παιδιών που αφορούν στις πανεπιστημιακές σπουδές και  τις επαγγελματικές προοπτικές που οι σχολές αυτές διανοίγουν.

 

Θερμές ευχαριστίες στην κυρία καθηγήτρια και στους κυρίους καθηγητές που αφιέρωσαν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους στα παιδιά του σχολείου μας και ενίσχυσαν το κύρος και την αξιοπιστία του δημόσιου σχολείου.

 

Για το Σύλλογο των εκπαιδευτικών

Ο Διευθυντής ,Λυμπεράκης Δημήτρης