Συνεχίζονται οι εργασίες στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Το πρωί της Δευτέρας (27/9) ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Αντώνης Φραγγίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση του υποέργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας.

 

Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει:

 

- Χωματουργικά – καθαιρέσεις

 

-  Σκυροδέματα 

 

-  Μονώσεις

 

-  Επενδύσεις - επιστρώσεις 

 

-  Δίκτυα (Υδραυλικά - Ηλεκτρικά)

 

-  Μεταλλικές & Ξύλινες κατασκευές 

 

Προϋπολογισμός: 446.516,15 ευρώ 

Χρόνος περαίωσης: 12 μήνες