Την παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου της πρώην Lord για τη στέγαση του Κέντρου Αριστείας αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας στην συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Ιουλίου. 

 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να στεγάσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης Συστημάτων και Υποδομών, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και χρηματοδότησης για την ίδρυσή του.

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης (ΕΚΕΠΕΣ) στοχεύει στη δημιουργία ενός παγκοσμίου κλάσης Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα και Καινοτομία, στους τομείς του Ελέγχου, Παρακολούθησης και Συντήρησης Εξοπλισμού και Υποδομών. 

 

Τα αρχικά κεφάλαια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου θα προέρχονται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020, ύψους 15 εκ. ευρώ. 

 

Το Κέντρο Αριστείας θα διαρκέσει περίπου έξι χρόνια (πρώτη φάση), και σύμφωνα με το επιχειρηματικό του πλάνο προγραμματίζει:

 

Την ανάπτυξη συνολικά 103 θέσεων εργασίας, το 40% του οποίου αφορά σε εξειδικευμένο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό και το 30% σε αμειβόμενους υποψήφιους διδάκτορες, επενδύοντας σε θέσεις καλά αμειβόμενες πάνω από 7,5 εκ. ευρώ. 

 

Συνολικά οι αμοιβές ανθρώπινου δυναμικού στην 1η φάση λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας υπολογίζονται πάνω από 15 εκ. ευρώ δημιουργώντας για την τοπική οικονομία σημαντικούς όρους ανάπτυξης

 

Τη δημιουργία βάσης πάνω από 300 συνδεδεμένων μελών από την βιομηχανία και άλλους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς 

 

Την απόδοση 150 Πιστοποιήσεων στη Βιομηχανία για θέματα ορθής οργάνωσης και λειτουργίας μηχανισμών Ελέγχου, Παρακολούθησης και Συντήρησης Εξοπλισμού και Συστημάτων Υποδομών

 

Την πραγματοποίηση 140 Προγραμμάτων Κατάρτισης Στελεχών

 

Τη συμμετοχή του Κέντρου σε 31 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια

 

Τη δημιουργία 11 Νεοφυών Επιχειρήσεων

 

Την έκδοση 31 επιστημονικών συγγραμμάτων 

 

Την κατοχύρωση 6 πατεντών ευρεσιτεχνίας

 

Την επόπτευση 61 υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφίες από το ΕΚΕΤΕΣ

 

Την οργάνωση συνεδρίων με την συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο