Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών διευθυντών στο Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου στο Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα, στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης, στο 1° Γυμνάσιο Χρυσούπολης και στο 1° επαγγελματικό Λύκειο Χρυσούπολης. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την αίτηση του έως την Κυριακή 18 Ιουλίου. 

 

Η θητεία αυτών που θα επιλεγούν ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.