Την επιβολή διοικητικού προστίμου 1.500 ευρώ στον Δήμο Παγγαίου επέβαλε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κώστας Αντωνιάδης: «Είχαν διενεργηθεί́ εργασίες ισοπέδωσης σε έκταση με απορριφθέντα γεωργικά́ απόβλητα με αποτέλεσμα άλλα να ταφούν και άλλα να καταλήξουν εντός κοίτης ρέματος με συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος».