Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μελέτη ύψους 242.420 ευρώ για την αποκατάσταση τριών χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Δημαρχείο, το Μέγαρο Wix και την Κατοικία Μούτουλα

 

Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων νεότερων μνημείων "Δημαρχείο", Μέγαρο Wix επί των οδών Κύπρου 8-10 και Εθνάρχου Μακαρίου 12 στον Δήμο Καβάλας. 

 

Κατόπιν της έγκαιρης ωρίμανσης της μελέτης και της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.