Υποχρεωτικό είναι από τη Δευτέρα 26 Απριλίου το self test και τους σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

 

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, και έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημέρα διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο/η ναυτικός καλείται να παραστεί εκτάκτως στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθεί, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

 

Το ΥΝΑΝΠ σε συνεργασία με το ΝΑΤ δημιούργησαν μία πλατφόρμα αντίστοιχη του "ΕΡΓΑΝΗ", στην οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούν να καταχωρούν τους ναυτικούς που εργάζονται στα πλοία τους προκειμένου να έχουν και αυτοί το δικαίωμα της δωρεάν προμήθειας self test. 

 

Αυτό, καθώς λήφθηκε υπόψη ότι οι ναυτικοί δεν εντάσσονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 

 

Η βάση αυτή θα είναι συνδεδεμένη με την αντίστοιχη του ΗΔΙΚΑ, ενώ το αποτέλεσμα θα καταχωρείται στην ίδια βάση η οποία θα είναι φιλική στο χρήστη ακόμα και από κινητό τηλέφωνο. 

 

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2021, οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως 02 Μαΐου 2021».