Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αποκατάστασης του φωτισμού περιμετρικά του τείχους του Φρουρίου Καβάλας, που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, εργασίες επιδιόρθωσης των φωτιστικών σωμάτων και ανανέωσης  των λαμπτήρων.

 

Οι εργασίες αποκατάστασης και ο νέος φωτισμός  συμβάλλουν στην ανάδειξη  του Φρουρίου ως τοπόσημο, ενώ παράλληλα  υποβοηθούν στην προβολή της ιστορικότητάς του και της επιβλητικής του θέσης στην καρδιά του αστικού ιστού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δόθηκε βάση στην εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική, τον αστικό χώρο και το φυσικό περιβάλλον.

 

(δελτίο Τύπου)