Σε αναστολή λειτουργίας τέθηκε ακόμα ένα τμήμα στο 18ο νηπιαγωγείο Καβάλας. 

 

Το 18ο νηπιαγωγείο έχει τρία τμήματα, αλλά εξαιτίας κορωνοϊού, λειτουργεί μόνο το ένα. 

 

φωτογραφία αρχείου