Με μαύρες σημαίες υποδέχτηκαν το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου τους καταναλωτές οι πωλητές της Λαϊκής Αγοράς στην Καβάλα τις οποίες είχαν τοποθετήσει ψηλά στους πάγκους τους. 

 

Έμποροι και παραγωγοί θέλησαν με αυτό τον τρόπο να δηλώσουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που φέρνει στις λαϊκές αγορές το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Με το νέο νόμο η διαχείριση των λαϊκών αγορών δίνεται σε ιδιώτες μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

 

Επίσης επιτρέπει σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) να αδειοδοτούνται και να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές με δικαίωμα να διεκδικήσουν το 5% των θέσεων κάθε λαϊκής.

 

Επιπλέον, ορίζει τον πλειστηριασμό των θέσεων κάθε 3 χρόνια και εμπλέκει τους δήμους να γνωμοδοτούν για τον καθορισμό του ύψους του ανταποδοτικού τέλους προς το φορέα διαχείρισης. 

 

Τέλος, καταργεί τις επιτροπές λαϊκών αγορών (διοικητικά συμβούλια) και εξαιρεί τους εκπροσώπους των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών από τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις.