Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και η Πρόεδρος του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια "ΠΝΟΗ", Ιωάννα Χατζηβαρύτη, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας και υποστήριξης οικογενειών που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δυο φορείς θα φροντίσουν για την από κοινού προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα ο Δήμος Καβάλας θα αναλάβει τόσο την παροχή τεχνικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποστήριξη προς τις δομές που λειτουργεί ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια "ΠΝΟΗ", όσο και τη συνέχιση διάθεσης χώρων, για την πραγματοποίηση των δράσεων του Συλλόγου στην περιοχή μας.