Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Top Employers η JYSK συμπεριλαμβάνεται στους Top Employers της Ελλάδας για το 2021.

 

Η πιστοποίηση “Top Employer” δείχνει τη δέσμευση μιας εταιρείας να εξασφαλίζει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, κάτι που αποδεικνύεται μέσω των εξαιρετικών πολιτικών και πρακτικών που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορούν το σύνολο των εργαζομένων μιας εταιρείας. 

 

Το πρόγραμμα του Ινστιτούτου Top Employers πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά τις Βέλτιστες Πρακτικές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έρευνα καλύπτει 6 τομείς και 20 κατηγορίες θεμάτων όπως ενδεικτικά, τη στρατηγική της εταιρείας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τις πρακτικές σε σχέση με την εκπαίδευση/ανάπτυξη των εργαζομένων, το εργασιακό περιβάλλον, τις αξίες της εταιρείας, τα συστήματα αμοιβών/παροχών και άλλα. 

 

Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και αναγνωρίσει πάνω από 1600 Top Employers σε 120 χώρες/περιφέρειες σε 5 ηπείρους. 

 

Η JYSK δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων και έχει ως στόχο να καλύπτει εσωτερικά το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων που προκύπτουν στον οργανισμό. Με σκοπό να καταστεί αυτό εφικτό, εφαρμόζονται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προετοιμάζουν τους υποψήφιους για το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα στην εταιρεία.

 

Παρόλα αυτά, η συνεχής επέκταση του δικτύου καταστημάτων, αλλά και της εταιρείας συνολικά, δημιουργεί και την ανάγκη προσέλκυσης μεγάλου αριθμού εξωτερικών υποψηφίων με σκοπό να καλυφθεί ο αυξανόμενος αριθμός των νέων θέσεων εργασίας. Η σκανδιναβική κουλτούρα της JYSK είναι εμφανής σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της και σε συνδυασμό με τις αξίες της εταιρείας, προσφέρουν ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 

Η υπόσχεση που δίνει η JYSK στους εργαζομένους της είναι ότι αν δείξουν αφοσίωση, θα συναντήσουν τις ευκαιρίες. Η πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Top Employers για το 2021, είναι μια ακόμα απόδειξη ότι η JYSK δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

 

Σχετικά με τη JYSK Ελλάδας

 

Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα το 2015 ενώ το δίκτυό της αποτελείται τώρα από 41 καταστήματα και απασχολεί 350 εργαζόμενους στην Ελλάδα.  Η είσοδος της JYSK στην ελληνική αγορά αλλά και η επέκτασή της, είναι το αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που έδειξε ο ιδρυτής της εταιρείας, Lars Larsen, στην Ελλάδα και στις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η JYSK συνεχίζει την επέκτασή της, ενώ παραμένει στο πλάνο το άνοιγμα πολλών νέων καταστημάτων. 

 

Σχετικά με το Ινστιτούτο Top Employers

 

To Ινστιτούτο Top Employers αποτελεί έναν παγκόσμιο φορέα, ο οποίος πιστοποιεί την εφαρμογή εξαιρετικών πρακτικών σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Με τη συμβολή του, επιτυγχάνεται η αύξηση αυτών των πρακτικών και η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας. Μέσω του Προγράμματος Πιστοποίησης του Ινστιτούτου Top Employers, οι συμμετέχουσες εταιρείες αξιολογούνται, πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται ως προτιμητέος εργοδότης.

 

Από τη στιγμή της ίδρυσής του, εδώ και 30 χρόνια, το Ινστιτούτο Top Employers έχει πιστοποιήσει πάνω από 1.600 οργανισμούς σε 120 χώρες/περιφέρειες. Οι πιστοποιημένες εταιρείες επιδρούν θετικά στις ζωές περισσότερων από 7 εκατομμυρίων εργαζομένων παγκοσμίως.