Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού νόμου διοργανώνει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμα zoom

 

Εισηγητές της εκδήλωσης είναι οι 

- Αθανασίου Σωτήρης, προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Θεοδωρόπουλος Ανδρέας, Στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οικονομολόγο

- Λαζαρίδου Αναστασία, Στέλεχος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πολιτικός μηχανικό

 

Οι δράσεις του προγράμματος είναι:

1η Προκήρυξη: «Γενική Επιχειρηματικότητα»

2η Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» και

3η Προκήρυξη: « Μηχανολογικός Εξοπλισμός»

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/88215895541

Meeting ID: 882 1589 5541

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλέφωνα 2510222212 (εσωτ.4) κα. Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ.11) κα. Δέσποινα Παρασύρη και στο email [email protected]