Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος των κατόχων μελετητικών πτυχίων, Δημήτρης Βογιατζής, υπέγραψαν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης άρσης της επικινδυνότητας και αποκατάστασης της οδού ΜΟΜΑ.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, η μελέτη θα περιλαμβάνει:

 

- Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη ΜΟΜΑ

 

- Μελέτη οδοποιίας

 

- Στατική μελέτη των απαιτούμενων τοίχων αντιστήριξης τόσο της οδού, όσο και για την προστασία από τις καταπτώσεις

 

- Υδραυλική μελέτη απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού

 

- Μελέτη οδοφωτισμού

 

- Γεωτεχνική μελέτη των συνθηκών εδάφους της οδού

 

- Περιβαλλοντική μελέτη για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις

 

- Τεύχη δημοπράτησης για τις προτεινόμενες αλλαγές

 

- Για τη σύνταξη και υποβολή της πλήρους μελέτης της παραπάνω σύμβασης, ορίστηκε συνολική προθεσμία έξι (6) μηνών.