Η διάρκεια και συνέπεια στην αποχή προκλήσεων, που ζητεί η Αθήνα αλλά και η Ε.Ε από την Άγκυρα, διακόπτεται ξανά από μια σειρά navtex για τουρκικές ασκήσεις σε περιοχές του βόρειου Αιγαίου, μεταξύ Σααμοθράκης - Θάσου - Λήμνου. 

 

Επίσης, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου - Καστελόριζου και νότια του νησιωτικού συμπλέγματος στο διάστημα από τις 11 έως 14 Ιανουαρίου.

 

Πρόκειται για περιοχές που η αρμοδιότητα για την έκδοση ναυτικών οδηγιών ανήκει στην Ελλάδα, όπως σημειώνει ο ιστότοπος της ΕΡΤ.