Χάθηκε από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το πρωί στην Καβάλα και αναζητείται από την οικογένειά του ο Κώστας Δασκάλου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2513012356