Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, το νέο ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου Καβάλας, από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα - Παρασκευή   (07:30 - 15:00)

 

Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός, και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις τα αναγκαία αιτήματα τους.

 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ τα οποία συμμετέχουν στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης MyKEPLive, θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:30.

 

ΚΕΠ Διοικητηρίου  2513 503616/619

ΚΕΠ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 2513 502551/553