Πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία η πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών για το νέο έτος.

 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη η πρόταση είναι:

 

- Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη των κοινόχρηστων χώρων.

 

- Μείωση 15% επαγγελματικό τιμολόγιο, από 3 ευρώ στο 2,60 το τ.μ.

 

- Μείωση 5% στο οικιακό τιμολόγιο, από 1.97 στο 1,88 το τ.μ.

 

Τα παραπάνω αναμένεται να συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο.