Ανακοινώνεται ότι, από σήμερα Δευτέρα 09-11-2020 τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.

 

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

 

• Άδεια ναυαγοσώστη

 

 • Δραστηριοποίηση δύτη

 

• Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

 

• Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

 

• Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

 • Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

 

• Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

 

• Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

 

• Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

 

• Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,

 

ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

 

Οι  πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους πολίτες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 2513505416 και 419.