Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας « ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ανακοινώνει: Την πρόσληψη έως ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών

 

με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2020-2021.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30/09/2020 μέχρι και 13/10/2020.

  1. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Π.Φ.Α.ΓΙΑ ΠΑγΟ 2020-2021
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΦΑ 2020 – 2021
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 – 2021