Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αβέρωφ». 

 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση των ελαχίστων ελευθέρων χώρων που υπάρχουν με τις κατάλληλες διαμορφώσεις προς όφελος των κατοίκων, η βελτίωση της εικόνας της πόλης προς τους επισκέπτες της, του αστικού́ περιβάλλοντος – μικροκλίματος της περιοχής με την αύξηση του πράσινου και της αστικής κινητικότητας με ιδιαίτερη μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το έργο είναι ύψους 887.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα είναι ύψους 600.000,00 ευρώ, ενώ́ το επιπλέον κόστος ύψους 287.000 ευρώ θα καλυφθεί́ από́ τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε.