Νέο Δοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε μετά τις τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 23/09/2020 στο Σωματείο Ζαχαροπλαστών Καβάλας.

 

Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Ν.Καβάλας απαρτίζεται ως εξής:

 

Πρόεδρος: Xατζηχρήστος Θεόδωρος

 

Αντιπρόεδρος: Χασουλάκης Κωνσταντίνος

 

Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντινίδης Παναγιώτης

 

Ταμίας: Καραγιάννης Χαράλαμπος

 

Μέλος: Ατλαμάζογλου Ιωάννης