Σύσκεψη μεταξύ των Προέδρων των Εργατικών Κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του υπεύθυνου του Τομέα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της ΓΣΕΕ και αντιπροσώπου της ΓΣΕΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 21-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων του ΕΥΚ Ν. Καβάλας με θέμα: Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας – Εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στον τομέα εξόρυξης και εμπορίας Μαρμάρου.

           

 

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του ΕΥΚ Ν. Καβάλας κα Τσούτσα Σταματία , ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Δράμας κος Σαβρίδης Γιώργος, ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Ξάνθης κος Μπεμπεκίδης Άγγελος, ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Κομοτηνής κος Μαγαλιός Παντελής και ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Έβρου κος Ασπιώτης Ευστάθιος καθώς και ο υπεύθυνος του Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας και αντιπρόσωπος της ΓΣΕΕ στο Ευρωκοινοβούλιο κος Στοϊμενίδης Ανδρέας.

           

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας , η παραβατικότητα στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να μειωθεί, οι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας που πρέπει να εντατικοποιηθούν αν θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση, η έλλειψη αδειών των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν και των αδειών των εργαζομένων που πρέπει να υπάρχουν για να λειτουργήσουν, οι επιπτώσεις των ατυχημάτων που κοστίζουν στην οικονομία, στην κοινωνία και στους εργαζόμενους και προτάθηκαν μέτρα και τρόποι που θα αναγκάσουν τις εργοδοτικές οργανώσεις να τα τηρήσουν με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων. Τα συμπεράσματα της σύσκεψης και τα προτεινόμενα μέτρα θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους ( Κυβέρνηση, Υπουργεία, Υπηρεσίες, Θεσμούς Εργαζομένων και Εργοδοτών ) με σκοπό την υλοποίησή τους.     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ