Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου

Χρόνου καθορίζεται σε τετρακόσιους ογδόντα (480).

 

Ο αριθμός ανά Περιφερειακή Ενότητα καθορίζεται ως εξής:

 Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Εκατό (100) θέσεις.

 Π.Ε. Νοτίου Σομέα Αθηνών: Ογδόντα (80) θέσεις.

 Π.Ε. Κορινθίας: Εκατό (100) θέσεις.

 Π.Ε. Δράμας: Εκατό (100) θέσεις.

 Π.Ε. Ξάνθης: Εκατό (100) θέσεις.

 

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη