Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης είχε τη χαρά να παραβρεθεί τη Κυριακή στην ολοκλήρωση των εργασιών για τη κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη Λεκάνη Δήμου Νέστου, έργο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό παραγωγής πατάτας στη περιοχή.

 

Ο Βουλευτής είχε προσπαθήσει τα μέγιστα κατά τη προηγούμενη θητεία του και είχε καταφέρει στα τέλη του 2014 να εγκριθούν 500.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο από το τότε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, στο από 4 Μαρτίου 2015 Δελτίο Τύπου του, ο Βουλευτής είχε ανακοινώσει την έγκριση της ένταξης της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο εξωχώραφων Λεκάνης Π.Ε. Καβάλας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Χθες, λοιπόν, και χάρη στο ενδιαφέρον του Δημάρχου Νέστου κ. Σάββα Μιχαηλίδη, η προσπάθεια του Γιάννη Πασχαλίδη βρίσκει αντίκρυσμα και θα ωφελήσει τη τοπική κοινωνία.

 

Επίσης, στα πλαίσια των ως άνω προσπαθειών του ο Βουλευτής είχε πετύχει να εγκριθούν 500.000 ευρώ για τη κατασκευή αγροτικών δρόμων στη περιοχή της Φωληάς και Μυρτοφύτου, καθώς και 500.000 ευρώ για την αγορά σωλήνων στο ΤΟΕΒ της Πιερίας κοιλάδος Δήμου Παγγαίου. Τα δύο αυτά έργα είχαν επίσης ανακοινωθεί από τον Βουλευτή στο από 4 Μαρτίου 2015 Δελτίο Τύπου του. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς-Μυρτοφύτου Π.Ε. Καβάλας» και «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων στις Τοπικές Κοινότητες Σιδηροχωρίων και Δωματίων Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας» εντάχθηκαν και αυτές το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τις προσπάθειες μου για τους επαγγελματίες αγρότες της Π.Ε. Καβάλας, οι οποίες έχουν συνέχεια και συνέπεια. Φτάνει μόνο να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι και να ενδιαφερθούν, προκειμένου να βοηθήσουμε όλοι μαζί τη τοπική κοινωνία. Ένα βήμα τη φορά και συνεχίζουμε…»