Την πρόσληψη 45 ατόμων ανακοίνωσε η ανώνυμη εταιρία του Δήμου Θάσου για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς, Σκάλας Πρίνου και Σκάλας Σωτήρα. 

 

Πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια έως 4 ή έως 5 μήνες και ανάλογα με τη θέση ο πρώτος μισθός μπορεί να φτάσει τα 1.000€. 

 

Οι θέσεις αναλυτικά: 

 

ΔΕ Υπάλληλος υποδοχής 8

ΔΕ Υπάλληλος Μπαρ 7

ΔΕ Ναυαγοσωστών 2

ΔΕ Νοσοκόμων 1

ΔΕ Φυλάκων νυκτοφυλάκων 3

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 20

 

Για τις περισσότερες θέσεις προβλέπεται κριτήριο εντοπιότητας ωστόσο η ανώνυμη εταιρία του Δήμου Θάσου δεν προχώρησε σε δημοσίευση της ανακοίνωσης εντός Θάσου με αποτέλεσμα οι δημότες να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο της «Θάσος Δημοτική Α.Ε.» και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση [email protected]. από το Σάββατο 20-6-2020. 

 

Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. 

 

Για τις θέσεις ΔΕ ο πρώτος μισθός είναι 858€ και προβλέπεται επιπλέον επίδομα ανήλικων τέκνων (50€ για 1 παιδί, 70€ για 2 παιδιά και 120€ για 3 παιδιά). Έτσι οι συνολικές απολαβές φτάνουν έως τα 978€

 

Για τις θέσεις ΥΕ ο πρώτος μισθός είναι 730€ και με το επίδομα τέκνων (υπολογίζεται όπως παραπάνω) μπορούν να φτάσουν έως τα 850€