Έργασίες αποψίλωσης της χαμηλής βλάστησης, αποκατάστασης των φθορών στις πλακόστρωτες επιφάνειες και συντήρησης του υφιστάμενου εξοπλισμού στο πάρκο Φαλήρου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 

Η συνολική παρέμβαση στην περιοχή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.