Ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ ΑΕ, ενεργοποίησε την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών eservices, η οποία παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Μπακογιάννη, εντελώς δωρεάν για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.

 

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://eservices.kavala.gov.gr/login

ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας: https://kavala.gov.gr/ ακολουθώντας τις επιλογές: 

υπηρεσίες -> ONLINE υπηρεσίες -> ON-LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑXIS

 

H είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet μέσω διασύνδεσης της ΓΓΠΣ και παρέχει στους δημότες πρόσβαση στις παρακάτω on-line υπηρεσίες:

Από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

·         Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες

 

Από το Δημοτολόγιο

·         Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

·         Πιστοποιητικό Γέννησης

·         Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

·         Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

·         Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 

Από το Ληξιαρχείο

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

·         Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

 

 

Σταδιακά, θα ενσωματώνονται στην πλατφόρμα όλο και περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τη δυνατότητα έκδοσης περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.