Σε εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Δάτου, θα προχωρήσει άμεσα το εργατικό δυναμικό της ΔΕΥΑΚ.

Πιο συγκεκριμένα, στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, αφού προηγηθεί εσχάρωση εντός του κτιρίου για τη συγκράτηση των φερτών υλικών (π.χ. αντισηπτικά μαντηλάκια, μάσκες), θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτρονικός πίνακας.

Για την υλοποίηση των υπόλοιπων παρεμβάσεων αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, θα συνταχθεί ειδική οικονομοτεχνική μελέτη.

Το εν λόγω ζήτημα θα απασχολήσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κατά την επόμενη συνεδρίαση του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ