Ο Δήμος Καβάλας μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Δήμο Νυρεμβέργης συμμετείχε σε ενημερωτική δράση, που αφορούσε τη «∆ιαχείριση Αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στην Επιχείρηση διαχείρισης Αποβλήτων (ASN) της πόλης της Νυρεμβέργης (1 και 2 Απριλίου 2015).

 

Καθώς η ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα υποχρεώνει τους δημόσιους φορείς, που είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση αποβλήτων, να χαράξουν νέους δρόμους, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «περιβάλλον» και «οικονομική αποδοτικότητα», στη διήμερη ενημέρωση συζητήθηκαν ζητήματα όπως: 

•           τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

•           η πρόβλεψη

•           η ανακύκλωση

•           η αξιοποίηση βιογενών αποβλήτων

•           η ενεργειακή επεξεργασία και αξιοποίηση απορριμμάτων

•           η διάθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

•           η επικοινωνία και δημοσιότητα των σχετικών έργων και δράσεων

Τα παραπάνω ζητήματα – όπως έκανε γνωστό άλλωστε η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας, κ. Κυριακή Χιώτη Πρασσά - αποτελούν προτεραιότητα για την πολιτική της γερμανικής και της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Κεντρικό θέμα, μεταξύ άλλων, ήταν η πυραμίδα ιεράρχησης πέντε βημάτων για τα απόβλητα της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα:

1.         Πρόληψη

2.         Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

3.         Ανακύκλωση,

4.         Ανάκτηση,

5.         ∆ιάθεση.

 

Η ενημέρωση έγινε με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα και επισκέψεις στις σχετικές εγκαταστάσεις, όπως:

•           Εγκατάσταση Καύσης Απορριμμάτων της πόλης

•           Ενημέρωση για το έργο της ASN

•           Εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα και οι προκλήσεις για τη διαχείριση αποβλήτων

•           Σχέδιο διαπαιδαγώγησης παιδιών και νέων σε θέματα διαχείρισης Αποβλήτων

•           Σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στη Νυρεμβέργη – Χώροι απόθεσης απορριμμάτων

•           Επίσκεψη στο χώρο απόθεσης απορριμμάτων

•           Η αποκομιδή απορριμμάτων στη Νυρεμβέργη – Οργάνωση & διοίκηση αποκομιδής

•           Ανάκτηση βιογενών απορριμμάτων

•           Επίσκεψη στην εγκατάσταση λιπασματοποίησης της Νυρεμβέργης

•           Συλλογή αερίων χώρου ταφής και ανάκτησης αερίων

•           Επίσκεψη στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων

•           Επίσκεψη στην Εγκατάσταση Ταφής Απορριμμάτων

 

«Από την ενημέρωση και παρουσίαση που έγινε, λάβαμε γνώση με ποιο τρόπο θα εφαρμοσθεί η αρχή της νέας ιεράρχησης αποβλήτων στη Νυρεμβέργη γιατί στην Ε.Ε. ως το 2020, θα πρέπει να έχει μειωθεί η άστατη και ανοργάνωτη ταφή απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ» πρόσθεσε η Αντιδήμαρχος, η οποία άλλωστε μετέφερε και τον χαιρετισμό της Δημάρχου Καβάλας κ. Δήμητρας Τσανάκα, ενώ προσκάλεσε τους διοργανωτές και στην Καβάλα.

«Επισκέφθηκα τη Γερμανία ως εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ελπίζω σε μια στενή συνεργασία μεταξύ των Δήμων μας, καθώς είμαστε αδελφές πόλεις ενώ στόχος του Δήμου Καβάλας, όπως ενημέρωσα άπαντες, είναι να εφαρμόσει το παράδειγμα της Νυρεμβέργης σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στη διήμερη επίσκεψη, συμμετείχαν:

•           Δήμος Καβάλας: η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, συνοδευόμενη από δύο υπηρεσιακούς παράγοντες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

•           Δήμος Δράμας: ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, συνοδευόμενος από δύο υπηρεσιακούς παράγοντες.  

•           Δήμος Παιονίας (Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με έδρα το Πολύκαστρο):  ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από δύο υπηρεσιακούς παράγοντες.  

Ο  Δήμος Νυρεμβέργης, τους δώρισε δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα» σημείωσε καταληκτικά η κ. Πρασσά.

 

Οι διοργανωτές δεσμεύθηκαν ότι θα βοηθήσουν το Δήμο Καβάλας και σε θέματα ανακύκλωσης, ενώ η καβαλιώτικη αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από τον σύλλογο «ΦΙΛΟΣ» ο οποίος πρότεινε Αδελφοποιήσεις Σχολείων μεταξύ Καβάλας - Νυρεμβέργης.