Πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Καβάλας η Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ ΑΕ, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Κώστα Αντωνιάδη.

 

Στη Γενική Συνέλευση η Περιφέρεια ΑΜΘ εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης κ. Κωστή Σιμιτσή και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ από τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Θεόδωρο Μουριάδη, οι οποίοι εξέλεξαν ομόφωνα τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

·       Λεωνίδα Γεωργόπουλο

·       Αρχέλαο Γρανά

·       Αθανάσιο Κολυβά

·       Απόστολο Μαλαμίδη

·       Χριστόδουλο Μιχαλάκη

·       Θεόδωρο Μουριάδη

·       Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

Καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ:

·       Ευαγγελία Ασλανίδου

·       Αθηνά Ιωακειμίδου

·       Αβραάμ Καρολίδη

·       Σάββα Μιχαηλίδη

·       Νικόλαο Μωύσογλου

 

Για Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας κ. Αρχέλαος Γρανάς και για Αντιπρόεδρος ο δημοσιογράφος κ. Αθανάσιος Κολυβάς.

Από το Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειάρχη

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης