Η CQS S.A., ηγέτιδα ελληνική εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών CRM, αναζητεί για λογαριασμό της WIND

 

Account Manager Καβάλας 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: DS-KV

 

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου αποτελούν η προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών WIND σε εταιρικούς πελάτες, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα

Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων (b2b ή d2d) ή promotion

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

Άνεση στη χρήση Η/Υ

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής

 

Επιθυμητά Προσόντα:

Πτυχίο TEI / AEI

Γνώση του κλάδου τηλεπικοινωνιών

 

Η Εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και μηνιαίο bonus επίτευξης πωλήσεων)

Εταιρικό Αυτοκίνητο

Έξοδα μετακίνησης, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση και laptop ή tablet

Συνεχείς εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση από ικανά στελέχη

Προοπτικές εξέλιξης 

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

Πληροφορίες 

Τηλ: 2130118158 (Τμήμα Προσλήψεων)