Η Περιφέρεια ΑΜΘ προχωρά σε προγραμματισμό των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με σκοπό να τις εντάξει στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2020. 

 

Έτσι απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία και λοιπούς φορείς προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στα κατά τόπους γραφεία της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίες). 

 

Σημειώνεται ότι, αν και «τρέχει» ήδη η πολύ σύντομη προθεσμία για τις αιτήσεις, στην Καβάλα δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση για το θέμα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σύμφωνα όμως με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από άλλες Περιφερειακές Ενότητες, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 

Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση

 

Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς

 

Να είναι δυναμικές και καινοτόμες

 

Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού

 

Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

 

Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα

 

Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας

 

Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής

 

Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές

 

Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων

 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.