Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, γεννημένων από 01/01/2009 έως 31/12/2013. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο από 08/07/2019 έως 06/09/2019 από τις 07:00 ως τις 16:00. Ενώ το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται στο ποσό των 100€, και για τους δύο μήνες, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από το δίμηνο Πρόγραμμα οι γονείς δε θα αξιώσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

 

Στη θερινή φύλαξη θα υπάρξει συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας μέσω του AIESEC με σκοπό την προαιρετική απασχόληση του κάθε παιδιού, μία φορά μηνιαίως, με αθλητικές/πολιτιστικές δραστηριότητες .Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 10€ τα οποία οι γονείς θα καταθέσουν στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας.

 

Εγγραφές θα γίνονται στη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Περγάμου & Ζαλόγγου, στο Βύρωνα, στον 1ο όροφο του Β’ ΚΑΠΗ, από 01/07/2019- 03/07/2019 και ώρες από 07:30-15:00.