γραφείο ασύλου

Η ένωση δημοσίων υπαλλήλων της περιοχής με ανακοίνωσή της καταγγέλλει την κυβέρνηση αδιαφορεί για τους εργαζόμενους που έχουν φτιάξει με τις οικογένειές τους στην Αλεξανδρούπολη.

Στην Καβάλα μεταφέρεται, από την Αλεξανδρούπολη, η έδρα του γραφείου ασύλου μεταναστών. Συνολικά θα απασχοληθούν πάνω από 20 άτομα.