Πάνω από 7.000.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει διατεθεί στο Δήμο Καβάλας για έργα υποδομής από το 2015 έως το 2018 σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση. Περισσότερα από 6.000.000 ευρώ έχουν εκταμιευθεί από τα προγράμματα «Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ». 

 

 

Γενικά με το ποσό του 1,825 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν για το 2018 325 δήμοι της χώρας από το πρόγραμμα ΦιλόΔημος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση ο προϋπολογισμός του ΦιλόΔημου διαμορφώνεται ως εξής:

 

-450 εκατ. ευρώ για έργα αποχέτευσης

 

-450 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης

 

-200 εκατ. ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας

 

-200 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές

 

-150 εκατ. ευρώ για έργα επανάχρησης δημοτικών κτιρίων

 

-120 εκατ. ευρώ για έργα ανέγερσης ή επέκτασης σχολικών κτιρίων

 

-70 εκατ. ευρώ για έργα κατασκευής παιδικών χαρών

 

-60 εκατ. ευρώ για έργα προμήθειας μηχανημάτων έργου

 

-50 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων

 

-50 εκατ. ευρώ για έργα κατασκευής και ανέγερσης νέων δημαρχιακών κτιρίων ή επέκταση υφισταμένων

 

-25 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

 

Πηγή: KokkinoKavalas