Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων του νομού Καβάλας εξαιτίας των προγραμματισμένων εκλογικών διαδικασιών στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών. 

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ψηφίζουν για τους εκπροσώπους τους στα υπηρεσιακά συμβούλια και οι καθηγητές και για τη νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ.